^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Ostrzeżenie hydrologiczne - gwałtowne wzrosty stanów wody - Aktualności -  Portal Gminy i Miasta Proszowice

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Stopień zagrożenia: 2

Obszar: Dolna Wisła, (kujawsko-pomorskie)

Ważność: od godz. 22:00 dnia 31.01.2024r. do godz. 22:00 dnia 03.02.2024r.

Przebieg: W związku ze spływem wód opadowo-roztopowych z górnej części dorzecza, na Wiśle od zbiornika Włocławek do Tczewa przewiduje się wzrosty stanu wody w strefie wody wysokiej, lokalnie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.

 Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75 %.

Uwagi: Brak.

Źródło informacji: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Gdyni, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Gdyni, ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 26

Podstawa prawna konsultacji społecznych | Serwis Urzędu Miejskiego w  Koszalinie

 

Burmistrz Bobrowniki ogłasza konsultacje społeczne w sprawie: "Zniesienia sołectwa Bobrowniki w związku z nadaniem statusu miasta miejscowości Bobrowniki, oraz planowanym utworzeniem bobrownickiego budżetu obywatelskiego dla obszaru miasta Bobrowniki."

Załączniki:

 
 

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego za paliwo rolnicze od 3 sierpnia -  E-warzywnictwo.pl - informacyjne wsparcie branży warzywniczej

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać podatek akcyzowy zawarty  w cenie oleju  napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić  faktury VAT

  • w terminie od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. należy złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2024 r. do 2 września 2024 r. należy złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta,
    w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2024 r.

Na bordowym tle biały napis Rekrutacja. poniżej napisu Rekrutacja na białym prostokącie widnieje niebieski napis na rok szkolny 2024/2025

Działając na podstawie art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria do publicznego przedszkola i do klasy pierwszej szkoły podstawowej.

Podstawa prawna konsultacji społecznych | Serwis Urzędu Miejskiego w  Koszalinie

Burmistrz Miasta i Gminy Bobrowniki ogłasza konsultacje społeczne.

 Na podstawie Uchwały 2/2024 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na rzecz Gmin i Powiatu Lipnowskiego „Wspólnie dla przyszłości” z dnia 10.01.2024 roku  ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu Strategii Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Lipno oraz listy projektów stanowiących integralną część Strategii

Dodatek osłonowy 2024 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli  Krzysztoporskiej

Od stycznia 2024 r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku osłonowego, w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.
Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobrownikach, ul. Nieszawska 10, pokój nr.4 lub przez Internet (ePUAP, profil zaufany), taki wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym.

CENTRUM WSPIERANIA MŁODZIEŻY

Chcielibyśmy poinformować o organizowanym i dofinansowanym zimowisku dla 100 dzieci gminnych z programem.

 

W dniu 16.01.2024 r. z  inicjatywy marszałka Piotra Całbeckiego odbyła się konferencja poświęcona powodom, dla których trzeba skutecznie walczyć o czyste powietrze oraz rozwiązaniom, które pomogą w dostosowaniu się do wymogów uchwały antysmogowej osobom niezamożnym. Zarząd województwa przystępuje do powołania zespołu, który wypracuje konsensus społeczny dotyczący wykonania postanowień tego dokumentu. Uchwała antysmogowa ma rangę wojewódzkiego prawa miejscowego.

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą