^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Na bordowym tle biały napis Rekrutacja. poniżej napisu Rekrutacja na białym prostokącie widnieje niebieski napis na rok szkolny 2024/2025

Działając na podstawie art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria do publicznego przedszkola i do klasy pierwszej szkoły podstawowej.

Podstawa prawna konsultacji społecznych | Serwis Urzędu Miejskiego w  Koszalinie

Burmistrz Miasta i Gminy Bobrowniki ogłasza konsultacje społeczne.

 Na podstawie Uchwały 2/2024 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na rzecz Gmin i Powiatu Lipnowskiego „Wspólnie dla przyszłości” z dnia 10.01.2024 roku  ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu Strategii Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Lipno oraz listy projektów stanowiących integralną część Strategii

Dodatek osłonowy 2024 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli  Krzysztoporskiej

Od stycznia 2024 r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku osłonowego, w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.
Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobrownikach, ul. Nieszawska 10, pokój nr.4 lub przez Internet (ePUAP, profil zaufany), taki wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym.

CENTRUM WSPIERANIA MŁODZIEŻY

Chcielibyśmy poinformować o organizowanym i dofinansowanym zimowisku dla 100 dzieci gminnych z programem.

 

W dniu 16.01.2024 r. z  inicjatywy marszałka Piotra Całbeckiego odbyła się konferencja poświęcona powodom, dla których trzeba skutecznie walczyć o czyste powietrze oraz rozwiązaniom, które pomogą w dostosowaniu się do wymogów uchwały antysmogowej osobom niezamożnym. Zarząd województwa przystępuje do powołania zespołu, który wypracuje konsensus społeczny dotyczący wykonania postanowień tego dokumentu. Uchwała antysmogowa ma rangę wojewódzkiego prawa miejscowego.

DODATEK OSŁONOWY 2024 - MGOPS w Sycowie

W związku z brakiem ogłoszenia Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska określającego wzór wniosku o dodatek osłonowy na rok 2024 nie ma obecnie możliwości przyjmowania wniosków o dodatek. Apelujemy o nieskładanie wniosków o dodatek na nieobowiązujących wzorach. Złożenie wniosku na niewłaściwym druku będzie skutkowało koniecznością jego ponownego złożenia. Informacja o wydaniu i ogłoszeniu rozporządzenia określającego wzór wniosku będzie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości.

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą