^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Zapytanie ofertowe – prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843  późn. zm.).

Zapytanie ofertowe dotyczące projektu pn.: Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy (DDP) oraz Centrum Usług Środowiskowych (CUŚ) świadczącego usługi prawne, informacyjne, doradcze i szkoleniowe na rzecz osób niesamodzielnych i ich otoczenia na terenie gminy Bobrowniki. Informacja z otwarcia ofert:

ZAPYTANIE OFERTOWE: UG.ZO.271.8.2020. Informacja z otwarcia ofert. 

ZAPYTANIE OFERTOWE: UG.ZO.271.9.2020. Informacja z otwarcia ofert.

ZAPYTANIE OFERTOWE: UG.ZO.271.10.2020. Informacja z otwarcia ofert.

Zapytanie ofertowe – prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843  późn. zm.).

Zapytanie ofertowe dotyczące projektu pn.: Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy (DDP) oraz Centrum Usług Środowiskowych (CUŚ) świadczącego usługi prawne, informacyjne, doradcze i szkoleniowe na rzecz osób niesamodzielnych i ich otoczenia na terenie gminy Bobrowniki. 

Dostępne tutaj: 

https://bip.ugbobrowniki.pl/wiadomosci/3/wiadomosc/538798/zapytanie_ofertowe_ug_zo271_8_2020

https://bip.ugbobrowniki.pl/wiadomosci/3/wiadomosc/538797/zapytanie_ofertowe_ug_zo271_92020

https://bip.ugbobrowniki.pl/wiadomosci/3/wiadomosc/538799/zapytanie_ofertowe_ug_zo271102020

Wójt Gminy Bobrowniki ogłasza NABÓR do udziału w projekcie „Utworzenie 13 Dziennych Domów Pobytu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 oraz współfinansowanego z Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020.

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą