^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

 

CZK.6335.1.51.2016

                       Bydgoszcz, 23 listopada 2016 r.

 

 Ostrzeżenie meteorologiczne nr 48

Zjawisko:  Mgła

Wojskowa Komenda Uzupełnień we Włocławku informuje, że już za kilka dni z inicjatywy Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza w 30 miastach Polski ruszy I edycja ogólnopolskich i bezpłatnych szkoleń dla kobiet z technik samoobrony. Zajęcia poprowadzą najlepsi instruktorzy Wojska Polskiego w zakresie walki wręcz i samoobrony.

Okres jesienno-zimowy zwiększa ryzyko wystąpienia w obiektach budowlanych zagrożeń i katastrof budowlanych spowodowanych:

  • niewłaściwą eksploatacją instalacji gazowej, przewodów dymowych i wentylacyjnych,
  • nadmiernym obciążeniem połaci dachowej śniegiem.

W związku z powyższym przypominam właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o ustawowych obowiązkach zapewniających właściwy stan techniczny i bezpieczeństwo użytkowanych obiektów.

Zgodnie z postanowieniem art.61 ustawy Prawo budowlane właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest zobowiązany:

  • utrzymywać i użytkować obiekt w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać go w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej,
  • zapewnić bezpieczne użytkowanie obiektu w zakresie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt, m.in. wyładowania atmosferyczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia, bezpieczeństwa mienia i środowiska.

Jednocześnie informuję, że organy nadzoru budowlanego przeprowadzą kontrole w okresie jesienno-zimowym, których celem będzie sprawdzenie jak właściciele i zarządcy obiektów budowlanych wywiązują się z obowiązków wynikających z art.62 ustawy Prawo budowlane, a w szczególności w zakresie budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000m2

Mapa dostępna tutaj.

W związku z zagrożeniem afrykańskim pomorem świń (ASF), w dniach 20-25 października 2016 r. prowadzona będzie w regionie kujawsko - pomorskim inwentaryzacja dzików. Leśnicy proszą o ograniczenie w tym terminie wizyt w lesie i ostrożność na drogach.

OSTRZEŻENIE Nr 43

Zjawisko: Burze z gradem

Stopień zagrożenia: 1

Biuro: Biuro Prognoz Meteorologicznych regionalne

Obszar: województwo kujawsko-pomorskie

Ważność: od godz. 13:00 dnia 5.08.2016 do godz. 22:00 dnia 5.08.2016

Przebieg:

Zjawisko: Intensywne opady deszczu

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: Województwo kujawsko-pomorskie

Ważność: od 2016-08-01 07:30:00 do 2016-08-02 07:30:00

Przebieg: Do godz.09:00 dnia 01.08.2016 OSTRZEŻENIE nr 42 na Intensywne opady deszczu/1 wydane o godz.13:17 dnia 31.07.2016. Obowiązują: Do godz.09:00 dnia 01.08.2016 OSTRZEŻENIE nr 42 na DESZCZ/1 wydane o godz.13:17 dnia 31.07.2016.

Czas wydania: 2016-07-31 14:10:00

Synoptyk: Lech Buchert

 

PROGNOZA ZAGROŻEŃ

Zjawisko: Intensywne opady deszczu

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: Województwo kujawsko-pomorskie

Ważność: od 2016-08-01 07:30:00 do 2016-08-02 07:30:00

Przebieg: Do godz.09:00 dnia 01.08.2016 OSTRZEŻENIE nr 42 na Intensywne opady deszczu wydane o godz.13:17 dnia 31.07.2016. Obowiązują: Do godz.09:00 dnia 01.08.2016 OSTRZEŻENIE nr 42 na DESZCZ/1 wydane o godz.13:17 dnia 31.07.2016.

Czas wydania: 2016-07-31 14:10:00

Synoptyk: Lech Buchert

Z myślą o użytkownikach drogi Polichnowo - Stary Bógpomóż trwają prace na poboczach tej drogi. Prosimy o zachowanie ostrożności.

OSTRZEŻENIE Nr 39

Zjawisko: Burze z gradem

Stopień zagrożenia: 1

BiuroBiuro Prognoz Meteorologicznych regionalne

Obszarwojewództwo kujawsko-pomorskie

Ważnośćod 2016-07-26 14:00:00 do 2016-07-26 22:00:00

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą