^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Informujemy, że 11 maja br. została zakończona sprawa sądowa w Sądzie Rejonowym w Lipnie dotycząca przejęcia ruin zamku wraz z gruntem o powierzchni 1,54 ha. Sąd wydał postanowienie o nabyciu powyższego terenu na własność Gminy Bobrowniki. Z dniem 1 czerwca Gmina Bobrowniki staje się właścicielem ruin zamku. To jest zarówno sukces jak i odpowiedzialność. Dziękujemy Staroście Lipnowskiemu Krzysztofowi Baranowskiemu, Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Gdańsku i wszystkim zaangażowanym w tę sprawę – mówi Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko.

Z gotyckiego zamku w Bobrownikach, który jest dziś ruiną, władca piastowski, a później wójtowie krzyżaccy i starostowie grodowi króla polskiego sprawowali władzę nad ziemią dobrzyńską, będącą w staropolskiej administracji „nieoficjalnym województwem”.

Przez wiele lat Gmina Bobrowniki bezskutecznie zabiegała o przejęcie zabytku. Dopiero jednak starania Wójta Gminy Bobrowniki Jarosława Jacka Poliwko przyniosły pozytywny skutek. Teraz czekamy na nabory i wpis naszego programu rewitalizacji do wojewódzkiego wykazu, aby choć trochę, w miarę naszych możliwości, uczynić tę wizytówkę gminy bardziej przyjazną mieszkańcom oraz przybyszom.

Przez wieki uważano zamek bobrownicki za "krzyżacki" choć według aktualnych badań czas jego budowy w pierwszej fazie przypada na czasy władania tym teren przez Piastów, a zakończenie inwestycji, czyli obwiedzenie murami zewnętrznymi, nastąpiło za czasów króla Jagiełły.

Krótka historia zamku w Bobrownikach dostępna jest tutaj.

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą