^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

 

Zakładasz firmę?

A może już ją prowadzisz?

Skorzystaj z nowego sposobu przekazywania do ZUS dokumentów ubezpieczeniowych.

 Od 20 maja 2017 r. wraz z wnioskiem CEIDG-1 możesz złożyć w urzędzie miasta, dzielnicy lub w gminie dokumenty:

 

ZUS ZUA – na którym zgłosisz siebie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego lub wprowadzisz zmiany, np. adresu zamieszkania,

ZUS ZZA – na którym zgłosisz siebie do ubezpieczenia zdrowotnego lub wprowadzisz zmiany, np. adresu zamieszkania,

ZUS ZCNA – na którym zgłosisz członków swojej rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego lub ich z niego wyrejestrujesz,

ZUS ZIUA – na którym zgłosisz zmianę swoich danych identyfi kacyjnych,

ZUS ZWUA – na którym wyrejestrujesz siebie z ubezpieczeń.

 

Dane z tych dokumentów zostaną przekazane do ZUS.

Ważne! Jeśli chcesz zgłosić do ubezpieczeń pracownika, zleceniobiorcę lub osobę, która z Tobą współpracuje, musisz to zrobić bezpośrednio w ZUS.

Informacje o zasadach obejmowania ubezpieczeniami społecznymi, ustalania kwoty, od której wylicza się składki (podstawy wymiaru składek), rozliczania i opłacania składek oraz wypełniania i korygowania dokumentów znajdziesz w poradnikach i ulotkach dostępnych w każdej placówce ZUS oraz na stronie internetowej www.zus.pl.

Ulotka ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1893).

Rozporządzenie z dnia 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz.U. z 2016 r. poz. 222 z późn. zm.).

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą