^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Na zaproszenie Wójta Gminy Bobrowniki Jarosława Jacka Poliwko i Przewodniczącego Rady Gminy Tadeusza Gradkiewicza kilkudziesięciu przedsiębiorców z terenu Gminy Bobrowniki wzięło udział w prezentacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bobrowniki na lata 2017 - 2023, który będzie nam potrzebny do pozyskiwania środków unijnych z RPO. Miejscem spotkania była Remiza OSP Bobrowniki.

Choć już odnotowaliśmy znaczne postępy w staraniach o środki PROW w nowej perspektywie to nie spoczywamy w staraniach o stworzenie szerszych możliwości naszej gminie i jej mieszkańcom - staramy się o fundusze z RPO.

Uczestników panelu powitał gospodarz Gminy Wójt Jarosław Jacek Poliwko wyrażając zadowolenie z przybycia interesariuszy oraz prezentując ostatnie działania władz gminy.

Następnie wyświetlona została prezentacja multimedialna zawierająca podstawowe zagadnienia programu. Prezentację przygotował i wygłosił, podobnie jak na poprzednich panelach, koordynator projektu Karol Kostrzewski, pracownik Urzędu Gminy odpowiedzialny za pozyskiwanie funduszy zewnętrznych.

{gallery}2017przeds{/gallery}

Koordynator korzystając z obecności przedsiębiorców zachęcił wszystkich do aplikowania o fundusze za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe, o które występować mogą również przedsiębiorcy spoza obszaru rewitalizacji:

KRYTERIA WYBORU OPERACJI (dofinansowanie zarówno dla firm istniejących jak i dla osób chcących założyć działalność gospodarczą)

DOKUMENTY APLIKACYJNE LGD

Dla przedsiębiorców wstawiamy również link do wyszukiwarki dofinansowań dla małych, mikro i średnich przedsiębiorstw

Obecna na panelu Wioletta Kopczyńska, kierownik Referatu Instrumentów i Programów Rynku Pracy, zachęcała przedsiębiorców do składania ofert na staże i inne formy wspierania procesu zatrudniania oraz tworzenia miejsc pracy.  

Następnie odbyła się dyskusja związana z kwestiami rozwojowymi gminy. Była okazja do zadawania pytań. Wszystkich zaproszono na poczęstunek. 

Podsumowując prezentację Wójt Gminy wspomniał, że wyznaczenie obszaru rewitalizacji w miejscowościach Bobrowniki i Rachcin to nie tylko stwierdzenie kumulacji w tych miejscowościach negatywnych zjawisk społecznych, np. bezrobocia i przestrzeni zdegradowanej, ale również występowanie tam obiektów będących własnością gminy, które można dostosować do potrzeb osiągnięcia celu rewitalizacji, którym w Gminie Bobrowniki jest przekształcenie przestrzeni zdegradowanej na cele aktywizacji społecznej.

Zakończone konsultacje pozwolą nam przedłożyć projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji na najbliższą sesję Rady Gminy. Po przyjęciu programu całość zostanie przekazana Urzędowi Marszałkowskiemu z wnioskiem o umieszczenie dokumentu w wykazie wojewódzkim. Potem zaś pojawią się możliwości wdrażania projektów na obszarach rewitalizacji.

Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji dostępny jest tutaj.

Projekt "Wyznaczenie obszaru zdegradowanego na terenie Gminy Bobrowniki wraz z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą