^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

W piątek 24 bm. Remiza OSP Rachcin była miejscem kolejnej odsłony konsultacji społecznych programu rewitalizacji z udziałem przedstawicieli sektora społecznego. Na zaproszenie Wójta Gminy Bobrowniki Jarosława Jacka Poliwko z prezentacją owoców pracy nad programem zapoznać się mogli zawodnicy LZS Wiślanin Bobrowniki jako istotny interesariusz - "sąsiad" ruin gotyckiego zamku,przestrzeni zdegradowanej, której -być może- uda się nadać funkcję użytkową dzięki programowi rewitalizacji. 

Przy okazji panelu Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko dziękował Prezesowi i Zawodnikom za godne reprezentowanie gminy i kreowanie jej pozytywnego wizerunku na zewnątrz. Poinformował, że wydanym wczoraj zarządzeniem przydzielił Zespołowi do realizacji zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Bobrowniki w 2017 r.

Wieńcząc część oficjalną spotkania głos zabrał Prezes LZS Wiślanin pan Grzegorz Durniat dziękując Wójtowi i władzom gminy za owocną współpracę. 

LZS Wiślanin istnieje od 1963 r. popularyzując w społeczności lokalnej Bobrownik kulturę fizyczną i sport. W ostatnim czasie drużyna poprawiła swoje notowania stając się po zeszłorocznej rundzie jesiennej liderem włocławskiej "B" klasy.

Projekt "Wyznaczenie obszaru zdegradowanego na terenie Gminy Bobrowniki wraz z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą