^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

23 marca po raz XXII w tej kadencji obradowała Rada Gminy Bobrowniki. Na zaproszenie Wójta i Radnych w obradach udział wzięli: podinsp. Zdzisław Ciesielski - Komendant Powiatowy Policji w Lipnie oraz kom. Piotr Czajkowski - Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Lipnie.

 

Obecni byli sołtysi oraz kierownicy wszystkich jednostek podległych tj. GZO, GOPS, placówek oświaty i wychowania, instytucji kultury. Z inicjatywy Wójta Gminy Bobrowniki Jarosława Jacka Poliwko i Radnych trwają rozmowy na rzecz ustanowienia w Bobrownikach Punktu Dyżurowania Policjantów. Sesja była doskonałą okazją do pochylenia się nad problemem poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy, który nie jest obojętny naszej Policji.

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą