^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

10 marca 2017 r. w Remizie OSP Rachcin zainicjowano drugi cykl paneli obywatelskich na potrzeby kończenia prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy, który ułatwi nam wkrótce pozyskiwanie funduszy zewnętrznych. Z tej okazji panel przybrał formę gminnego zjazdu kół kobiet. Spotkanie rozpoczął Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko wręczeniem upominków i podziękowań dla działających nieprzerwanie od niemal 2 lat kół z Bobrownik, Polichnowa i Starego Bógpomoża. Wciąż rozwijające się koła kobiet są ważnym składnikiem sektora społecznego w naszej gminie stąd konsultacje zaczęliśmy właśnie od Pań.  

 

Zaprezentowano nowe koło z Rachcina. Wśród gości zjazdu byli: Przewodniczący Rady Gminy Bobrowniki Tadeusz Gradkiewicz, Sekretarz Gminy Tomasz Kryński, Sołtys Rachcina Lech Krzemieniecki, Radny Władysław Kraziński, Prezes OSP Rachcin Karol Kostrzewski. Spotkanie stało się okazją do podziękowań środowiska strażackiego dla Pań z kół kobiet Bobrownickie Pole, Bobrowniki, Polichnowo i Stary Bógpomóż za podawanie posiłków dyżurującym na gminnych imprezach strażakom. Choć Koło Kobiet Rachcin zaczyna swe istnienie teraz to jednak nigdy społeczniczek w Rachcinie nie brakowało, o czym świadczy szkoła i przedszkole prowadzone przez stowarzyszenie jak i zadbana remiza OSP.  

Nie zabrakło inwencji Pań z kół, które przygotowały i podały wypieki, w tym znakomity tort Koła Kobiet Rachcin. 

Pierwszy panel obywatelski - dla grupy Kół Kobiet - zakończyliśmy wspólnym posiłkiem zorganizowanym w związku z konsultacjami społecznymi projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Władze Gminy Bobrowniki jednoczą miejscowy potencjał sektora społecznego, prywatnego i publicznego. Kolejne spotkania konsultacyjne programu rewitalizacji gminy odbędą się wkrótce z udziałem przedsiębiorców i sportowców. 

 

Koło Kobiet Bobrowniki

 

Koło Kobiet Polichnowo

 

Koło Kobiet Rachcin

 

Koło Kobiet Bógpomóż

 

 Projekt "Wyznaczenie obszaru zdegradowanego na terenie Gminy Bobrowniki wraz z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą