^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Właściciele gospodarstw rolnych z Gminy Bobrowniki i Gminy Wielgie będą Starostami Diecezjalno-Powiatowo-Gminnych Dożynek, które odbędą się w Bobrownikach 29 sierpnia. Rolnictwo Powiatu Lipnowskiego to pracowici i gospodarni ludzie, dzięki którym wytwarzane są znakomite produkty sprzyjające kreacji marki zdrowej żywności z naszego terenu.

Pani Katarzyna Małkiewicz - Starościna Dożynek prowadzi wraz z mężem Pawłem w pełni zmechanizowane i wyspecjalizowane w produkcji mleka gospodarstwo rolne w Suradowie (gm. Lipno). Powierzchnia gospodarstwa wynosi 63 ha. Rocznie w gospodarstwie produkuje się 135 tys. litrów mleka dzięki stadu podstawowemu liczącemu 26 matek. W ostatnim czasie gospodarstwo zostało dostosowane do potrzeb hodowli około 50 sztuk bydła dzięki dokonanej rozbudowie. Państwo Małkiewicz mają trójkę dzieci - dwie studiujące córki i syna uczęszczającego do szkoły średniej. 

Pan Błażej Kopczyński - Starosta Dożynek prowadzi wraz z żoną Iwoną gospodarstwo rolne w miejscowości Bobrownickie Pole. Obecnie gospodarstwo wraz z gruntami dzierżawionymi obejmuje 300 ha ziemi przeznaczonej na produkcję roślinną, zwłaszcza kukurydzy, pszenżyta, jęczmienia, żyta i pszenicy. Poza tym hoduje trzodę chlewną w cyklu zamkniętym przy stadzie liczącym 300 loch rasy Naima. Dzięki swej pracowitości właściciele gospodarstwa posiadają nowoczesny park maszynowy i budynki dostosowane do potrzeb upraw i hodowli. Materiał roślinny i zwierzęcy produkowany w gospodarstwie bobrownickiego rolnika to najwyższa jakość ceniona przez licznych odbiorców. Mimo doskonałych wyników swej pracy Pan Błażej wciąż poszerza wiedzę rolniczą zyskując nowe umiejętności. Wg Pana Błażeja obecny rolnik powinien być nie tylko znawcą zagadnień produkcji rolnej, ale również sprawnym zarządcą. Hobby Pana Błażeja to motocykle. Jest ojcem trójki dzieci (córka Marta, synowie Igor i Łukasz). 

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą