Położony nieopodal wsi Rachcin folwark Okrągła należał do majątku Chełmica. Po śmierci Jerzego Narbutt (zm. 1922 r.) dobra te zostały podzielone między dzieci jego siostry Olgi Aleksandrowicz. W ten sposób wydzielono odrębne majątki Chełmica Duża, Wichowo, Łochocin i Okrągła. Tę ostatnią otrzymał Jerzy Aleksandrowicz, który pobudował tu dwór eklektyczny wraz z zabudowaniami. Przebywając w Petersburgu zaznajomił się ze Skriabinem (Mołotowem), przy którego pomocy organizował ratowanie rosyjskiej arystokracji po 1917 r. (tzw. biała emigracja).

Jeden z obiektów gospodarczych po majątku Okrągła. Dziś siedziba Koła Łowieckiego nr 106 "Orzeł" z Włocławka.Fot. Karol Kostrzewski

 

 

Jerzy Aleksandrowicz jako Prezes OSP Rachcin na dokumencie z 1937 r.

Jerzy Aleksandrowicz był radcą prawnym, współtwórcą PCK (1919 r.) i piastował funkcję Prezesa Lipnowskiej Spółdzielni Mleczarskiej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Rachcinie, w której zachowały się dokumenty z jego podpisem. Rodzina Aleksandrowiczów herbu Kosy, której przedstawiciele nabyli tytuły hrabiowskie to stary szlachecki ród wywodzący się z Wielkiego Księstwa Litewskiego. 

Spod spichlerza po majątku Okrągła wyruszają rokrocznie myśliwi z Koła Łowieckiego "Orzeł" na polowanie "Hubertusa". 

Opracował Karol Kostrzewski

Bibliografia

P. Gałkowski, Genealogia ziemiaństwa ziemi dobrzyńskiej XIX - XX wieku, Rypin 1997, s. 21.