^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

W dniu dzisiejszym Burmistrz Bobrownik Jarosław Jacek Poliwko przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Mirosławy Kowalewskiej podpisał umowę z Województwem Kujawsko-Pomorskim o dofinansowanie projektu pn.: "Modernizacja PSZOK w Bobrownikach".

Kwota dofinansowania wynosi 657390,43 złote co stanowi 85 procent kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych.

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą