^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

W dniu 12.03.2024r. Burmistrz Bobrownik Jarosław Jacek Poliwko przy kontrasygnacie Skarbnika Mirosławy Kowalewskiej podpisali umowę na zadanie pn.: "Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Bobrowniki w 2024 roku".

Dotację w wysokości 50.000zł otrzymał Klub sportowy Wiślanin Bobrowniki który w ramach umowy reprezentuje Gminę Bobrowniki w rozgrywkach piłkarskich na szczeblu A-klasy, oraz prowadzi grupy młodzieżowe trenujące piłkę nożną. Dodatkowo w ramach dobrej współpracy między Samorządem Miasta i Gminy Bobrowniki a Powiatem Lipnowskim klub sportowy otrzymał wsparcie od władz powiatu w kwocie 11000 zł.

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą