^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Klub swoją działalność będzie prowadził w budynku zlokalizowanym na działce nr 119/2 w Rachcinie, w którym dokonano wymiany pokrycia dachowego i pomalowano pomieszczenia klubu młodzieżowego. Na ten cel Gmina Bobrowniki otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie RPKP.07.01.00 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność.

 

Całkowita wartość wydatków projektu wyniosła 883 390,48 zł w tym środki UE- 358 228,20 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład 466.602,58 zł. Przedmiotowa infrastruktura będzie wykorzystywana do realizacji projektu społecznego rewitalizacyjnego ujętego w LPR dla Gminy Bobrowniki. W przedmiotowym budynku realizowany będzie projekt nr 6 ujęty w rozdziale 8. LPR. Projekt nr 6. Utworzenie klubu młodzieżowego w Rachcinie.

W odpowiedzi na problem wysokiego uzależnienia od pomocy społecznej, zwłaszcza w zakresie dzieci od 7 do lat 17, na które rodzice otrzymują zasiłek rodzinny, przewiduje się utworzenie klubu młodzieżowego w Rachcinie pomagając wykluczonym dzieciom i młodzieży w radzeniu sobie z trudnościami codziennego życia, organizuje się wszelkiego rodzaju spotkania integracyjne ze społecznością i rówieśnikami wraz z zapewnieniem bezpiecznym form spędzania wolnego czasu. Przewidywane zajęcia odpowiadać będą potrzebom uczestników i ukierunkowane zostaną na rozwój zainteresowań (m.in. koła zainteresowań, trening interpersonalny), edukacji psychologicznej oraz rekreacji i sportu na świeżym powietrzu oraz działań kulturalnych. Dodatkowo przewiduje się działania ukierunkowane na podnoszenie morali własnej osoby, rozpoznawanie własnych słabości i sposobów na ich eliminację. Liczba osób uczestniczących: 50 osób.

Celem projektu jest aktywizacja społeczna 50 dzieci z rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym zamieszkałych według Kodeksu Cywilnego na terenie gminy Bobrowniki poprzez utworzenie Klubu Młodzieżowego jako miejsca wspierającego proces edukacji, nauki i rozwoju właściwych postaw społecznych oraz miejsca rozwoju talentów/umiejętności sportowych w okresie od 15.02.2023 r.

Zainteresowane osoby mogą składać dokumenty rekrutacyjne w biurze projektu (Urząd Gminy w Bobrownikach, budynek A, pokój nr 3) lub wysłać podpisane i zeskanowane na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript." rel="noreferrer">Dokumenty dostępne w załącznikach poniżej jak również w biurze projektu. Rekrutacja trwa do 10.02.2023 roku.

ZAŁĄCZNIKI:
 
 

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą