^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

W dniu dzisiejszym tj. 28.12.2022r. podpisano umowę o przyznanie pomocy przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotyczącej postępowania pn :"PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY GOSPODARKI SCIEKOWEJ W MIEJSCOWOŚCI BOBROWNIKI" 

Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko przy kontrasygnacie Pani Skarbnik Mirosławy Kowalewskiej w obecności Przewodniczącego Rady Gminy Jarosława Bojarskiego, oraz Sekretarza Pawła Grudowskiego podpisał umowę z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskim reprezentowanym przez Wicemarszałka Panią Anetę Jędrzejewską oraz Wicemarszałka Pana Zbigniewa Sosnowskiego.

Przedmiotem umowy jest udzielenie Gminie Bobrowniki przez Samorząd Województwa pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne pn. "PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY GOSPODARKI SCIEKOWEJ W MIEJSCOWOŚCI BOBROWNIKI"  Kwota dofinansowania wynosi 3 961 595. 

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą