^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Ważne! Zmiany w Dodatku Węglowym i terminie wypłaty – Urząd Gminy w  Sulmierzycach

W dniu 19 września br. opublikowana została Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, która wprowadziła istotne zmiany do ustawy o dodatku węglowym.

Wydłużenie terminu wypłaty

Wypłata dodatku węglowego na nowych zasadach ma nastąpić w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę, przy czym wnioski złożone po dniu 20 października 2022 r. wypłaca się do dnia 30 grudnia 2022 r.

Według nowych kryteriów w przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

Jeżeli wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Zmiana deklaracji w CEEB w celu otrzymania dodatku węglowego 

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Co z wnioskami o dodatek węglowy złożonymi do 20 września? 

Wnioski złożone do 20 września br. o dodatek węglowy będą rozpatrywane według nowych przepisów. Nie trzeba składać nowego wniosku.

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą