^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

W dniu 17.08.2022r. Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Mirosławy Kowalewskiej podpisał umowę na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Wykonawcą inwestycji wyłonionym w przetargu jest firma  Drogtom Sp. z. o. o. 87-800 Włocławek, ul. Krzywa Góra 8/10.

 

 

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą