W dniu 14 sierpnia 2022 roku w Bobrownikach miały miejsce tradycyjne „Dożynki Gminno – Parafialne”. O godzinie 14:00 odbyła się uroczysta Msza Święta koncelebrowana przez Proboszcza Parafii p.w. św. Anny w Bobrownikach ks. prof. Zdzisława Pawłowskiego, a także poświęcenie darów i wieńców dożynkowych. Następnie Strażacy z OSP w Bobrownikach, wraz z orkiestrą OSP w Bobrownikach poprowadzili zgromadzonych gości i mieszkańców całej Gminy oraz delegacje niosące wieńce i dary dożynkowe, na tereny rekreacyjne przy ruinach zamku bobrownickiego  gdzie odbyła się dalsza część uroczystości dożynkowych.

Po wysłuchaniu „Mazurka Dąbrowskiego” ze słowami powitania zwrócił się do zgromadzonych Gospodarz Gminy, Wójt Jarosław Jacek Poliwko.

 Obecni byli również Starosta Lipnowski Krzysztof Baranowski, Aneta Jędrzejewska  - Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Poseł na Sejm Joanna Borowiak, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Lipnowskiego Tadeusz Gradkiewicz przedstawiciele władz Samorządowych Gminy na czele z Przewodniczącym Rady Gminy Jarosławem Bojarski oraz Wójtowie z zaprzyjaźnionych gmin i Przedsiębiorcy. Starostwie Dożynek Wioletta Prylińska i Dawid Bojarski przekazali bochen chleba wypieczonego z tegorocznych zbiorów. Podczas oceny tegorocznych wieńców za najpiękniejszy uznano wieniec dożynkowy z sołectwa Gnojno przed wieńcami z Bobrownik (drugie miejsce) i Bobrownickiego Pola (III miejsce). Drużyny sportowe rozegrały turniej piłkarski o puchar Wójta Gminy Bobrowniki oraz turniej siatkarski o puchar Przewodniczącego Rady Gminy Bobrowniki Jarosława Bojarskiego. Pod kierunkiem majora Stanisława Dykowskiego zorganizowany został turniej strzelecki. Odbyły się liczne konkursy. Gwiazdą wieczoru  która uświetniła tegoroczne dożynki był znany i lubiany w całej Polsce zespół „SKANER” przy ich muzyce doskonale bawili się zebrani licznie goście. Wieczorem rozpoczęła się zabawa dożynkowa przy muzyce zespołu „Love Music Band”. Zwieńczeniem imprezy, był efektowny pokaz sztucznych ogni.

Wójt Gminy Bobrowniki i Przewodniczący Rady Gminy dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia uroczystości, jak również uczestnikom imprezy za udział i wspólną zabawę.

 

 

'