^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

senior.gov.pl

PARTNERZY |

 „AKTYWNOŚĆ  I  INTEGRACJA” DZIENNY DOM POBYTU „SENIOR+” W RACHCINIE

Kierownik Dziennego Domu Pobytu „Senior+” w Rachcinie informuje, o nowej rekrutacji  uczestników do Dziennego Domu Pobytu. Rekrutacja w dniach  od 22 lipca do 25 sierpnia 2022 roku. 

Serdecznie zapraszamy osoby niesamodzielne i Seniorów 60+  z terenu Gminy Bobrowniki, do wzięcia udziału w rekrutacji do nowego projektu p.n.  „Ośrodki wsparcia pełne WERWY w województwie kujawsko – pomorskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 ( Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3  Rozwój Usług Zdrowotnych i Społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój Usług Społecznych). 

 

W ramach Domu zapewniamy bezpłatnie :

-dzienną opiekę oraz aktywizację i integrację,

-terapie indywidualne i grupowe,

-zajęcia z rehabilitantem i psychologiem,

- 4 posiłki,

-animację czasu wolnego w tym wycieczki,

- transport z miejsca zamieszkania. 

Zajęcia będą prowadzone od poniedziałku do piątku ( z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) przez 8 godzin dziennie. 

Rekrutacja i informacja.

  • Zgłoszenia przyjmowane będą w DDPS+, Rachcin 8a, 87-617 Bobrowniki w godzinach od 9:00 do 14:00.
  • Zgłoszenia telefoniczne pod nr tel.  604 689 977 w godz. od 9:00 do 14:00.
  • Wnioski rekrutacyjne do pobrania w DDPS+ w Rachcinie,  Sekretariacie Urzędu Gminy w Bobrownikach, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobrownikach pokój nr 2 w godz. od 9:00 do 14:00.

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą